Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Reforzo a punzonamento con barras a 45º dispostas radialmente.

   

EHR022

   


  • En función das xeometrías dispoñibles, este detalle debe ser axeitadamente acotado.

  • Non aconsellamos poñer barras de diámetro superior a Ø12.