Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EHR: Forxados Reticulares

EHR500

  

Cadro de características. Datos do forxado. Bloques perdidos.

EHR598

  

Cadro de características. Datos do forxado. Reticular de bloques perdidos. (Cadro Tipo I).

EHR599

  

Cadro de características. Datos do forxado. Reticular de bloques perdidos. (Cadro Tipo II).

EHR600

  

Cadro de características. Datos do forxado. Reticular de casetón recuperable.

EHR698

  

Cadro de características. Datos do forxado. Reticular de casetón recuperable. (Cadro Tipo I).

EHR699

  

Cadro de características. Datos do forxado. Reticular de casetón recuperable. (Cadro Tipo II).

EHR501

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR601

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR502

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR602

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR505

  

Detalle de borde extremo. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR605

  

Detalle de borde extremo. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR506

  

Viga plana interior. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR606

  

Viga plana interior. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR507

  

Extremo de vano sobre viga de canto descolgada. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR607

  

Extremo de vano sobre viga de canto descolgada. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR508

  

Extremo de vano sobre viga de canto invertida. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR608

  

Extremo de vano sobre viga de canto invertida. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR509

  

Viga de canto descolgada interior. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR609

  

Viga de canto descolgada interior. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR510

  

Viga de canto invertida interior. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR610

  

Viga de canto invertida interior. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR011

  

Armadura de montaxe de ábaco central con pilar de formigón.

EHR012

  

Armadura de montaxe de ábaco de medianería con pilar de formigón.

EHR013

  

Armadura de montaxe de ábaco de esquina con pilar de formigón.

EHR517

  

Sección de ábaco central descolgado. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR617

  

Sección de ábaco central descolgado. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR020

  

Tirantes verticais en extremo de voadizo para unificar deformacións.

EHR022

  

Reforzo a punzonamento con barras a 45º dispostas radialmente.

EHR523

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR623

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR524

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR624

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR525

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR625

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR526

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR626

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR527

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia vano. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR627

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia vano. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR528

  

Transición a lousa maciza de igual canto en voadizo. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR628

  

Transición a lousa maciza de igual canto en voadizo. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR529

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada superiormente. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR629

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada superiormente. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR530

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR630

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR531

  

Foso de ascensor suspendido do forxado. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR631

  

Foso de ascensor suspendido do forxado. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR032

  

Oco non previsto no cálculo interferindo nervios. Forxado reticular.

EHR033

  

Oco interferindo nervios resolto con vigas perimetrais. Forxado reticular.

EHR034

  

Oco en extremo con viga de canto invertida. Forxado reticular.

EHR035

  

Oco en extremo con viga de canto descolgada. Forxado reticular.

EHR036

  

Transición entre mallas de distinta orientación.

EHR037

  

Ensanche do nervio á saída do ábaco para aumentar a súa resistencia a esforzo cortante eliminando bloques alixeirantes.

EHR038

  

Reforzo de cosido en esquina de ocos.

EHR039

  

Oco inevitable en viga de borde.

EHR540

  

Reforzo de nervios a cortante en saída do ábaco mediante barras a 45°. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR640

  

Reforzo de nervios a cortante en saída do ábaco mediante barras a 45°. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR840

  

Reforzo de nervios a cortante en saída de ábaco mediante espirais. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR940

  

Reforzo de nervios a cortante en saída de ábaco mediante espirais. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR541

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR641

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR542

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR642

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR043

  

Tipoloxía de estribos en vigas de forxados reticulares.

EHR544

  

Xunta de dilatación a media madeira. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR644

  

Xunta de dilatación a media madeira. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR545

  

Lousa inclinada en planta baixa sobre muro para a formación de escaleira. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR645

  

Lousa inclinada en planta baixa sobre muro para a formación de escaleira. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR546

  

Xunta de dilatación en viga de canto. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR646

  

Xunta de dilatación en viga de canto. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR547

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR647

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR048

  

Embrochalamento de vigas interiores. Forxado reticular.

EHR049-P

  

Armado de vigas de borde con torsión entre pilares.

EHR049

  

Armado de vigas de borde con torsión entre pilares.

EHR050-P

  

Viga en ménsula.

EHR050

  

Viga en ménsula.

EHR551

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR651

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR552

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Bloques perdidos con lousa maciza.

EHR652

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Casetón recuperable con lousa maciza.

EHR553

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Bloques perdidos con lousa maciza.

EHR653

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Casetón recuperable con lousa maciza.

EHR554

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR654

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR555

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR655

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR556

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR656

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR557

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR657

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR558

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia vano. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR658

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia vano. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

EHR559

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia vano. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

EHR659

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia vano. Lousa maciza con forxado reticular. Casetón recuperable.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos