Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Viga en ménsula.

   

EHR050

   


  • Ainda que as armaduras poden ancorarse rectas cunha lonxitude lb correspondente, aconsellamos que acaben en patillas de 20 cm, dado que calquera erro de montaxe nestes casos pode ter graves consecuencias.