Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Transición a lousa maciza de igual canto en voadizo.

Forxado reticular.

Bloques perdidos.

   

EHR528

   


  • A armadura superior de flexión negativa da lousa debe penetrar na capa de compresión do forxado coma mínimo o valor da lonxitude de ancoraxe. Unha regra práctica e segura, a falla dunha análisise precisa, é ancorar a lonxitude do voo.