Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente.

Forxado reticular.

Bloques perdidos.

   

EHR530

   


  • As patillas das armaduras negativas de flexión da lousa inclinaranse cara arriba ou cara abaixo, dependendo das xeometrías dispoñibles.

  • A zona macizada que rodea a viga debe ser maior ou igual á lonxitude de ancoraxe das armaduras de flexión negativa da lousa.