Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado.

Lousa maciza inferior con forxado reticular.

Bloques perdidos.

   

EHR555

   


  • Comprobar que o positivo do reticular sexa de capacidade mecánica superior á capacidade mecánica superior da lousa nun eixo do reticular.