Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares.

Forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

EHR626

   


  • Os estribos deben ser capaces de resistir esforzos cortantes no elemento transversal e suspender o forxado inferior.