Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EHU: Forxados Unidireccionais

EHU200

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de viguetas pretensadas.

EHU300

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de viguetas de celosía.

EHU400

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de nervios in situ.

EHU298

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de viguetas pretensadas. (Cadro Tipo I).

EHU299

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de viguetas pretensadas. (Cadro Tipo II).

EHU398

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de viguetas de celosía. (Cadro Tipo I).

EHU399

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de viguetas de celosía. (Cadro Tipo II).

EHU498

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de nervios in situ. (Cadro Tipo I).

EHU499

  

Cadro de características. Datos do forxado. Unidireccional de nervios in situ. (Cadro Tipo II).

EHU101

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU201

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU301

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU401

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU102

  

Remate entre vanos sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU202

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU302

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU402

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU105

  

Viga plana en extremo de vano. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU205

  

Viga plana en extremo de vano. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU305

  

Viga plana en extremo de vano. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU405

  

Viga plana en extremo de vano. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU106

  

Viga plana entre vanos. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU206

  

Viga plana entre vanos. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU306

  

Viga plana entre vanos. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU406

  

Viga plana entre vanos. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU107

  

Extremo de vano sobre viga de canto descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU207

  

Extremo de vano sobre viga de canto descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU307

  

Extremo de vano sobre viga de canto descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU407

  

Extremo de vano sobre viga de canto descolgada. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU108

  

Extremo de vano sobre viga de canto invertida. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU208

  

Extremo de vano sobre viga de canto invertida. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU308

  

Extremo de vano sobre viga de canto invertida. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU408

  

Extremo de vano sobre viga de canto invertida. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU109

  

Viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU209

  

Viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU309

  

Viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU409

  

Viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU110

  

Viga de canto invertida interior. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU210

  

Viga de canto invertida interior. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU310

  

Viga de canto invertida interior. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU410

  

Viga de canto invertida interior. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU111

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU211

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU311

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU411

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU112

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU212

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU312

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU412

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU113

  

Foso de ascensor suspendido do forxado. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU213

  

Foso de ascensor suspendido do forxado. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU313

  

Foso de ascensor suspendido do forxado. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU413

  

Foso de ascensor suspendido do forxado. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU114

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU214

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU314

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU414

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU115

  

Transición a lousa maciza de igual canto en voadizo. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU215

  

Transición a lousa maciza de igual canto en voadizo. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU315

  

Transición a lousa maciza de igual canto en voadizo. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU415

  

Transición a lousa maciza de igual canto en voadizo. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU116

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada superiormente. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU216

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada superiormente. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU316

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada superiormente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU416

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada superiormente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU117

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU217

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU317

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU417

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU218

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU318

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU418

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU219

  

Xunta de dilatación en viga de canto. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU319

  

Xunta de dilatación en viga de canto. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU419

  

Xunta de dilatación en viga de canto. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU020

  

Macizado intermedio en vano de viguetas mellorando o reparto transversal.

EHU021

  

Cruceta transversal sobre pilares para viga plana de base ancha.

EHU122

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU222

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU322

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU422

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU223

  

Xunta de dilatación a media madeira. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU323

  

Xunta de dilatación a media madeira. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU423

  

Xunta de dilatación a media madeira. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU124

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU224

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU324

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU424

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU125

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional con lousa maciza. Viguetas paralelas.

EHU225

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional con lousa maciza. Viguetas pretensadas.

EHU325

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional con lousa maciza. Viguetas de celosía.

EHU425

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional con lousa maciza. Nervios in situ.

EHU126

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU226

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU326

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU426

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU127

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU227

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU327

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU427

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU128

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza superior. Viguetas paralelas.

EHU228

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza superior. Viguetas pretensadas.

EHU328

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza superior. Viguetas de celosía.

EHU428

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza superior. Nervios in situ.

EHU129

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza inferior. Viguetas paralelas.

EHU229

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza inferior. Viguetas pretensadas.

EHU329

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza inferior. Viguetas de celosía.

EHU429

  

Cambio de cota en liña de pilares con desnivel maior que o canto do forxado. Forxado unidireccional con lousa maciza inferior. Nervios in situ.

EHU230

  

Cambio de orientación de panos en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU330

  

Cambio de orientación de panos en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU430

  

Cambio de orientación de panos en viga plana. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU231

  

Cambio de orientación en viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU331

  

Cambio de orientación en viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU431

  

Cambio de orientación en viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU232

  

Cambio de orientación en viga de canto invertida interior. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHU332

  

Cambio de orientación en viga de canto invertida interior. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU432

  

Cambio de orientación en viga de canto invertida interior. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU233

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHU333

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHU433

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHU034

  

Disposición de negativos en forxados unidireccionais de viguetas non enfrentadas.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos