Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Xunta de dilatación en viga de canto.

Forxado unidireccional.

Viguetas de celosía.

   

EHU319

   


  • Os estribos das vigas do tacón de apoio débense calcular para absorber a flexión total dos tacóns.

  • Débese comprobar que a totalidade da superficie de contacto da xunta dispoña de material elástico que evite calquera contacto directo entre formigóns.