Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Oco en lousa maciza resolto con vigas perimetrais

   

FIL731

   


  • En función das xeometrías dispoñibles, este detalle debe ser axeitadamente acotado.

  • Non aconsellamos poñer barras de diámetro superior ó Ø12.