Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

FIL: Forxados Inclinados. Lousas Macizas

FIL701

  

Encontro de lousas inclinadas en viga de cumio.

FIL702

  

Encontro de lousas inclinadas en viga de cumio plana.

FIL703

  

Encontro de lousas inclinadas en viga de cumio descolgada.

FIL704

  

Encontro de lousas inclinadas en viga limatesa con armaduras construidas in situ.

FIL705

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia con armaduras construidas in situ.

FIL706-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta.

FIL706

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta.

FIL707-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta.

FIL707

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta.

FIL708-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL708

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL709-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta.

FIL709

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta.

FIL710-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta.

FIL710

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta.

FIL711-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL711

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL712-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta.

FIL712

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta.

FIL713-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL713

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL714

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta.

FIL715

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL716

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta.

FIL717

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL718

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta.

FIL719

  

Apoio entre vanos sobre viga plana con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL720

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta.

FIL721

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL722

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta.

FIL723

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica perpendicular á inclinación da cuberta.

FIL724

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta.

FIL725

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta.

FIL726

  

Cambio de canto en liña de pilares.

FIL727-P

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto da lousa.

FIL727

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto da lousa.

FIL728-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto da lousa en liña de pilares.

FIL728

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto da lousa en liña de pilares.

FIL729-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto da lousa en zona intermedia de vano.

FIL729

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto da lousa en zona intermedia de vano.

FIL730

  

Reforzo de oco non previsto en lousa maciza.

FIL731

  

Oco en lousa maciza resolto con vigas perimetrais

FIL732

  

Oco en extremo con viga de canto descolgada.

FIL733

  

Reforzo de cosido en esquina de ocos.

FIL734

  

Borde de voadizo con armado mínimo en extremo perpendicular á inclinación da cuberta.

FIL735-A

  

Detalle de borde extremo de lousa perpendicular á inclinación da cuberta.

FIL735-B

  

Detalle de borde extremo de lousa vertical.

FIL735-C

  

Detalle de borde extremo de lousa horizontal.

FIL736

  

Quebro en lousa maciza.

FIL737

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Lousa maciza. Viga plana.

FIL738

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano. Lousa maciza. Viga plana.

FIL739

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas con forxado plano. Lousa maciza. Viga plana.

FIL740

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano.

FIL741

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes acabado en cornixa con forxado plano. Lousa maciza. Viga plana.

FIL742

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas acabado en cornixa con forxado plano. Lousa maciza. Viga plana.

FIL743

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Lousa maciza. Viga de canto.

FIL744

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano. Lousa maciza. Viga de canto.

FIL745

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas con forxado plano. Lousa maciza. Viga de canto.

FIL746

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Voadizo con recheo. Lousa maciza. Viga de canto.

FIL747

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano. Voadizo con recheo. Lousa maciza. Viga de canto.

FIL748

  

Detalles de pilares metálicos. Pilar central en lousa inclinada.

FIL749

  

Detalles de pilares metálicos. Pilar de medianeira en lousa inclinada. Pendente descendente.

FIL750

  

Detalles de pilares metálicos. Pilar de medianeira en lousa inclinada. Pendente ascendente.

FIL751

  

Detalles de pilares metálicos. Pilar de medianeira en lousa inclinada.

FIL752

  

Detalles de pilares metálicos. Pilar de esquina en lousa inclinada. Pendente descendente.

FIL753

  

Detalles de pilares metálicos. Pilar de esquina en lousa inclinada. Pendente ascendente.

FIL754

  

Detalles de pilares metálicos. Viga de cumio.

FIL755

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limatesa.

FIL756

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limafoia paralela á pendente.

FIL757

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limafoia perpendicular á pendente.

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos