Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Borde de voadizo con armado mínimo en extremo perpendicular á inclinación da cuberta.

   

FIL734

   


  • Os estribos deben ser capaces de resistir os esforzos cortantes no elemento transversal e suspender o forxado inferior.