Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Detalles de pilares metálicos.

Pilar de medianeira en lousa inclinada.

   

FIL751

   


  • Colocaranse perfís metálicos IPN de aceiro A-42b, segundo Documentación Técnica.

  • O soporte recibirase do taller co ancoraxe xa incorporado.

  • Os perfís estarán soldados ó soporte en todo o perímetro de contacto, cun espesor do cordón de 7 mm.

  • Colocarase unha espiral de 8 mm con paso de 10 cm.

  • As crucetas recomendadas son para forxados de edificación con sobrecargas convencionais e luces razonablemente equilibradas. Noutros casos procédese a un cálculo máis axustado.