Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Viga en ménsula.

   

FIR045

   


  • A pesar de que as armaduras se poden ancorar rectas cunha lonxitude lb correspondente, aconsellamos acaben en patillas de 20 cm, dado que calquera erro de montaxe nestes casos pode ter graves consecuencias.