Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

FIR: Forxados Inclinados. Reticulares

FIR501

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR601

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR502

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado reticular bloques perdidos a lousa maciza.

FIR602

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado reticular casetón recuperable a lousa maciza.

FIR503

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR603

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR504

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado reticular bloques perdidos a lousa maciza.

FIR604

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado reticular casetón recuperable a lousa maciza.

FIR505

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR605

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR506

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado reticular bloques perdidos a lousa maciza.

FIR606

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado reticular casetón recuperable a lousa maciza.

FIR507

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR607

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR508

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Cambio de forxado reticular bloques perdidos a lousa maciza.

FIR608

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Cambio de forxado reticular casetón recuperable a lousa maciza.

FIR509

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR609

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR510

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Cambio de forxado reticular bloques perdidos a lousa maciza.

FIR610

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Cambio de forxado reticular casetón recuperable a lousa maciza.

FIR511

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR611

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR512

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR612

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR513

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR613

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR514

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR514-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR614

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR614-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR515

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR515-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR615

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR615-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR516

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR516-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR616

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR616-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR517

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR517-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR617

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR617-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR518

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR518-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR618

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR618-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR519

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR619

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR520

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR620

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR521

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR621

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR522

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR622

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR523

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR623

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR524

  

Apoio entre vanos sobre viga plana con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR624

  

Apoio entre vanos sobre viga plana con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR525

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR625

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR526

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR626

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR527

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR627

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR528

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR628

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR529

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR629

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR530

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR630

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR531-A

  

Detalle de borde extremo perpendicular ó forxado. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR531-B

  

Detalle de borde extremo paralelo ó plano vertical. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR531-C

  

Detalle de borde extremo en chaflán. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR631-A

  

Detalle de borde extremo perpendicular ó forxado. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR631-B

  

Detalle de borde extremo paralelo ó plano vertical. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR631-C

  

Detalle de borde extremo en chaflán. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR532

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR632

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR533

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR533-P

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR633

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR633-P

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR534

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR534-P

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR634

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR634-P

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR535

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR535-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR635

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR635-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR536

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR536-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR636

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR636-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR037

  

Oco non previsto no cálculo interferindo nervios. Forxado reticular.

FIR038

  

Oco interferindo nervios resolto con vigas perimetrais. Forxado reticular.

FIR039

  

Oco en extremo con viga de canto descolgada. Forxado reticular.

FIR040

  

Ensanche de nervio á saída de ábaco para aumentar a súa resistencia a esforzo cortante eliminando bloques alixeirantes.

FIR041

  

Reforzo de cosido en esquina de ocos.

FIR542-A

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde con extremo perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR542-B

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde con extremo vertical. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR542-C

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde con extremo horizontal. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR642-A

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde con extremo perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR642-B

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde con extremo vertical. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR642-C

  

Viga en voadizo perpendicular á viga de borde con extremo horizontal. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR543-A

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo con extremo perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR543-B

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo con extremo vertical. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR543-C

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo con extremo horizontal. Forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR643-A

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo con extremo perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR643-B

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo con extremo vertical. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR643-C

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo con extremo horizontal. Forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR044

  

Embrochalamento de vigas interiores. Forxado reticular.

FIR045

  

Viga en ménsula.

FIR546

  

Transición en vano intermedio a lousa maciza sobre viga de igual canto con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR646

  

Transición en vano intermedio a lousa maciza sobre viga de igual canto con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR547

  

Transición en liña de pilares a lousa maciza de igual canto con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR647

  

Transición en liña de pilares a lousa maciza de igual canto con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR548

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Bloques perdidos con lousa maciza.

FIR648

  

Cambio de canto en vano intermedio. Forxado reticular. Casetón recuperable con lousa maciza.

FIR549

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Bloques perdidos con lousa maciza.

FIR649

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado reticular. Casetón recuperable con lousa maciza.

FIR550

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR550-P

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR650

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR650-P

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR551

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR551-P

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR651

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR651-P

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR552

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR552-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR652

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR652-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR553

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR553-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR653

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR653-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR554

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR554-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza superior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR654

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR654-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza superior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR555

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR555-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR655

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR655-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Lousa maciza inferior con forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR556

  

Quebro en forxado reticular. Bloques perdidos.

FIR656

  

Quebro en forxado reticular. Casetón recuperable.

FIR557

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR657

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR558

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR658

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR559

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR659

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR560

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR660

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR561

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR661

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR562

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa. Lousa maciza con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR662

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa. Lousa maciza con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR563

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes acabado en cornixa con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR663

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes acabado en cornixa con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR564

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas acabado en cornixa con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga plana.

FIR664

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas acabado en cornixa con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga plana.

FIR565

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga de canto.

FIR665

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga de canto.

FIR566

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga de canto.

FIR666

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga de canto.

FIR567

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas con forxado plano reticular. Bloques perdidos. Viga de canto.

FIR667

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes paralelas con forxado plano reticular. Casetón recuperable. Viga de canto.

FIR568

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano reticular. Voadizo con recheo. Bloques perdidos. Viga de canto.

FIR668

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano reticular. Voadizo con recheo. Casetón recuperable. Viga de canto.

FIR569

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano reticular. Voadizo con recheo. Bloques perdidos. Viga de canto.

FIR669

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado unidireccional de viguetas autoportantes con forxado plano reticular. Voadizo con recheo. Casetón recuperable. Viga de canto.

FIR070

  

Detalles de pilares metálicos. Ábaco central en forxado inclinado.

FIR071

  

Detalles de pilares metálicos. Ábaco de medianeira en forxado inclinado. Pendente descendente.

FIR072

  

Detalles de pilares metálicos. Ábaco de medianeira en forxado inclinado. Pendente ascendente.

FIR073

  

Detalles de pilares metálicos. Ábaco de medianeira en forxado inclinado.

FIR074

  

Detalles de pilares metálicos. Ábaco de esquina en forxado inclinado. Pendente descendente.

FIR075

  

Detalles de pilares metálicos. Ábaco de esquina en forxado inclinado. Pendente ascendente.

FIR076

  

Detalles de pilares metálicos. Viga de cumio.

FIR077

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limatesa.

FIR078

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limafoia paralela á pendente.

FIR079

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limafoia. Cruceta perpendicular á pendente.

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos