Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Detalles de pilares metálicos.

Ábaco de esquina en forxado inclinado.

Pendente descendente.

   

FIR074

   


  • Colocaranse perfís metálicos IPN de aceiro A-42b, segundo Documentación Técnica.

  • O soporte recibirase do taller co ancoraxe xa incorporado.

  • Os perfís estarán soldados ó soporte en todo o perímetro de contacto, cun espesor do cordón de 7 mm.

  • Colocarase unha espiral de 8 mm con paso de 10 cm.

  • As crucetas recomendadas son para forxados de edificación con sobrecargas convencionais e luces razonablemente equilibradas. Noutros casos procédese a un cálculo máis axustado.