Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta.

Forxado reticular.

Bloques perdidos.

   

FIR528

   


  • O conectador colocado non garante un comportamento mixto perfecto, tan só permite que o apoio funcione sen deslizamentos e unha certa mellora no esquema resistente do perfil. Cando se desexe un comportamento mecánicamente solidario, os conectadores deben ser calculados e colocados en maior número.