Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Detalle de borde extremo paralelo ó plano vertical.

Forxado reticular.

Bloques perdidos.

   

FIR531-B

   


  • O recubrimento lateral da viga (zuncho) de borde debe ser duns 5 cm para que as patillas dos negativos que bordean a mesma teñan o recubrimento axeitado. O costeiro debe quedar separado dos estribos 5 cm.