Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta.

Forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

FIR617

   


  • As armaduras exteriores do murete débense dobrar e penetrar na capa de compresión unha lonxitude maior ou igual a Lh (>=30 cm).

  • Os 4Ø12 de coroación do murete son moi aconsellables para evitar fisuracións de retracción e reforzar o mecanismo resistente do murete como viga-parede.