Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta.

Forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

FIR622

   


  • As armaduras exteriores do murete débense dobrar e penetrar na capa de compresión unha lonxitude maior ou igual a 50 cm.

  • Os 4Ø16 de coroación do murete son moi aconsellables para evitar fisuracións de retracción e reforzar o mecanismo resistente do murete coma viga-parede.