Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta.

Forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

FIR629

   


  • O conectador colocado non garante un comportamento mixto perfecto, tan só permite que o apoio funcione sen deslizamentos e unha certa mellora no esquema resistente do perfil. Cando se desexe un comportamento mecánicamente solidario, os conectadores deben ser calculados e colocados en maior número.