Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano.

Forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

FIR636

   


  • NOTA: É perigoso e desaconsellable realizar cambios de cota en zona de positivos.