Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Transición en vano intermedio a lousa maciza sobre viga de igual canto con forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

FIR646

   


  • Solución só válida en forxados con flexión negativa, armadura superior traccionada.

  • Noutros casos deberase realizar un estudo especial para o correcto solape da armadura inferior.