Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Cambio de canto en vano intermedio.

Forxado reticular.

Casetón recuperable con lousa maciza.

   

FIR648

   


  • Solución só válida en forxados con flexión negativa, armadura superior traccionada.

  • Noutros casos deberase realizar un estudo especial para o correcto solape da armadura inferior.