Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Quebro en forxado unidireccional.

Viguetas pretensadas.

   

FIU280

   


  • Se ben o valor de 30 cm cubre os casos ordinarios (<=Ø12), débese consultar a tábos dos valores de L2 en detalle FIX110.