Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

FIU: Forxados Inclinados. Unidireccionais

FIU201

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU301

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU401

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU202

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

FIU302

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU402

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU203

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU303

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU403

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU204

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas a lousa maciza.

FIU304

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía a lousa maciza.

FIU404

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ a lousa maciza.

FIU205

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas paralelas a lousa maciza.

FIU305

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía paralelas a lousa maciza.

FIU405

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ paralelos a lousa maciza.

FIU206

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU306

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU406

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU207

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU307

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU407

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU208

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU308

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU408

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio plana. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU209

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas a lousa maciza.

FIU309

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía a lousa maciza.

FIU409

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ a lousa maciza.

FIU210

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas paralelas a lousa maciza.

FIU310

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía paralelas a lousa maciza.

FIU410

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio plana. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ paralelos a lousa maciza.

FIU211

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU311

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU411

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU212

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU312

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU412

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU213

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU313

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU413

  

Cambio de orientación de panos en viga de cumio descolgada. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU214

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas a lousa maciza.

FIU314

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía a lousa maciza.

FIU414

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ a lousa maciza.

FIU215

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas paralelas a lousa maciza.

FIU315

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía paralelas a lousa maciza.

FIU415

  

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio descolgada. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ paralelos a lousa maciza.

FIU216

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU316

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU416

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU217

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas a lousa maciza.

FIU317

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía a lousa maciza.

FIU417

  

Encontro de forxados inclinados en viga limatesa. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ a lousa maciza.

FIU218

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Forxado unidireccional con flexión negativa sobre viga. Viguetas pretensadas.

FIU318

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Forxado unidireccional con flexión negativa sobre viga. Viguetas de celosía.

FIU418

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU219

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Cambio de forxado unidireccional de viguetas pretensadas a lousa maciza con flexión negativa sobre viga.

FIU319

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía a lousa maciza con flexión negativa sobre viga.

FIU419

  

Encontro de forxados inclinados en viga limafoia. Cambio de forxado unidireccional de nervios in situ a lousa maciza.

FIU220

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU220-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU320

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU320-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU420

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU420-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU221

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU221-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU321

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU321-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU421

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU421-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU222

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU222-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU322

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU322-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU422

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU422-P

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU223

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU223-P

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU323

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU323-P

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU423

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU423-P

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU224

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU224-P

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU324

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU324-P

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU424

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU424-P

  

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU225

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU225-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU325

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU325-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU425

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU425-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU226

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU226-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU326

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU326-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU426

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU426-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU227

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU227-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU327

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU327-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU427

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU427-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU228

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU228-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU328

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU328-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU428

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU428-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU229

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU229-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU329

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU329-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU429

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU429-P

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU230

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU230-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU330

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU330-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU430

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU430-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU231

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU231-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU331

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU331-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU431

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU431-P

  

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU232

  

Remate en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU332

  

Remate en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU432

  

Remate en extremo de vano sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU233

  

Remate en extremo de vano sobre murete de formigón perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU333

  

Remate en extremo de vano sobre murete de formigón perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU433

  

Remate en extremo de vano sobre murete de formigón perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU234

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU334

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU434

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU235

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU335

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU435

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU236

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU336

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU436

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón paralelo á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU237

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU337

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU437

  

Apoio entre vanos sobre murete de formigón perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU238

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU338

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU438

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU239

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU339

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU439

  

Apoio en extremo de vano sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU240

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU340

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU440

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU241

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU341

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU441

  

Apoio entre vanos sobre viga plana paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU242

  

Apoio entre vanos sobre viga plana con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU342

  

Apoio entre vanos sobre viga plana con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU442

  

Apoio entre vanos sobre viga plana con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU243

  

Apoio entre vanos sobre viga plana perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU343

  

Apoio entre vanos sobre viga plana perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU443

  

Apoio entre vanos sobre viga plana perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU244

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU344

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU444

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU245

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU345

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU445

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU246

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU346

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU446

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU247

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU347

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU447

  

Apoio entre vanos sobre viga descolgada perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU248

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU348

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU448

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU249

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU349

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU449

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU250

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU350

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU450

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU251

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU351

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU451

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica con calquera inclinación respecto á da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU252

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU352

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU452

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica paralela á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU253

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU353

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU453

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU254-A

  

Viga plana en extremo de vano con borde perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU354-A

  

Viga plana en extremo de vano con borde perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU454-A

  

Viga plana en extremo de vano con borde perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU254-B

  

Viga plana en extremo de vano con borde vertical. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU354-B

  

Viga plana en extremo de vano con borde vertical. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU454-B

  

Viga plana en extremo de vano con borde vertical. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU254-C

  

Viga plana en extremo de vano con borde horizontal. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU354-C

  

Viga plana en extremo de vano con borde horizontal. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU454-C

  

Viga plana en extremo de vano con borde horizontal. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU255-A

  

Viga plana en extremo de vano con borde perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU355-A

  

Viga plana en extremo de vano con borde perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU455-A

  

Viga plana en extremo de vano con borde perpendicular á inclinación da cuberta. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU255-B

  

Viga plana en extremo de vano con borde vertical. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU355-B

  

Viga plana en extremo de vano con borde vertical. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU455-B

  

Viga plana en extremo de vano con borde vertical. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU255-C

  

Viga plana en extremo de vano con borde horizontal. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU355-C

  

Viga plana en extremo de vano con borde horizontal. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU455-C

  

Viga plana en extremo de vano con borde horizontal. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU256

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU356

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU456

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU257

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU357

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU457

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU258

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU358

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU458

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU259

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU359

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU459

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU260

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU260-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU360

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU360-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU460

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU460-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU261

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU361

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU461

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano. Forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU262

  

Oco interferindo nervios resolto con vigas perimetrais e dobre vigueta. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU362

  

Oco interferindo nervios resolto con vigas perimetrais e dobre vigueta. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU462

  

Oco interferindo nervios resolto con vigas perimetrais. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU263

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU363

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU463

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU264

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU364

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU464

  

Transición a lousa maciza de igual canto con forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU265

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional con lousa maciza. Viguetas pretensadas.

FIU365

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional con lousa maciza. Viguetas de celosía.

FIU465

  

Cambio de canto en liña de pilares. Forxado unidireccional con lousa maciza. Nervios in situ.

FIU266

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional con lousa maciza. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU366

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional con lousa maciza. Viguetas de celosía paralelas.

FIU466

  

Cambio de canto. Forxado unidireccional con lousa maciza. Nervios in situ paralelos.

FIU267

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU367

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU467

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU268

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU368

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU468

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU269

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU369

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU469

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU270

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU370

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU470

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU271

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU271-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU371

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU371-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU471

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU471-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en liña de pilares. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU272

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU372

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU472

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza superior con forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU273

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU273-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU373

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU373-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU473

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU473-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU274

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU274-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas.

FIU374

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU374-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Viguetas de celosía paralelas.

FIU474

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU474-P

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado. Lousa maciza inferior con forxado unidireccional. Nervios in situ paralelos.

FIU275

  

Cambio de orientación de panos en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU375

  

Cambio de orientación de panos en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU475

  

Cambio de orientación de panos en viga plana. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU276

  

Cambio de orientación en viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU376

  

Cambio de orientación en viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU476

  

Cambio de orientación en viga de canto descolgada interior. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU277

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU277-P

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU377

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU377-P

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU477

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU477-P

  

Cambio de orientación en apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU278

  

Cambio de orientación en apoio sobre murete de formigón. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU378

  

Cambio de orientación en apoio sobre murete de formigón. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU478

  

Cambio de orientación en apoio sobre murete de formigón. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU279

  

Cambio de orientación en apoio sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU379

  

Cambio de orientación en apoio sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU479

  

Cambio de orientación en apoio sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU280

  

Quebro en forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

FIU380

  

Quebro en forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

FIU480

  

Quebro en forxado unidireccional. Nervios in situ.

FIU281

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas. Viga plana.

FIU381

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía. Viga plana.

FIU481

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano unidireccional. Nervios in situ. Viga plana.

FIU282

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas. Viga plana.

FIU382

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía paralelas. Viga plana.

FIU482

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano unidireccional. Nervios in situ paralelos. Viga plana.

FIU283

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas. Viga plana.

FIU383

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía. Viga plana.

FIU483

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano unidireccional. Nervios in situ. Viga plana.

FIU284

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas. Viga plana.

FIU384

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía paralelas. Viga plana.

FIU484

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza con forxado plano unidireccional. Nervios in situ paralelos. Viga plana.

FIU285

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas. Viga plana.

FIU385

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía. Viga plana.

FIU485

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Nervios in situ. Viga plana.

FIU286

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas. Viga plana.

FIU386

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía paralelas. Viga plana.

FIU486

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Nervios in situ paralelos. Viga plana.

FIU287

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas. Viga plana.

FIU387

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía. Viga plana.

FIU487

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Nervios in situ. Viga plana.

FIU288

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas pretensadas paralelas. Viga plana.

FIU388

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Viguetas de celosía paralelas. Viga plana.

FIU488

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado lousa maciza acabado en cornixa con forxado plano unidireccional. Nervios in situ paralelos. Viga plana.

FIU289

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viguetas pretensadas. Viga de canto.

FIU389

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viguetas de celosía. Viga de canto.

FIU489

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Nervios in situ. Viga de canto.

FIU290

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viguetas pretensadas paralelas. Viga de canto.

FIU390

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viguetas de celosía paralelas. Viga de canto.

FIU490

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Nervios in situ paralelos. Viga de canto.

FIU291

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Voadizo con recheo. Viguetas pretensadas. Viga de canto.

FIU391

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Voadizo con recheo. Viguetas de celosía. Viga de canto.

FIU491

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Voadizo con recheo. Nervios in situ. Viga de canto.

FIU292

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Voadizo con recheo. Viguetas pretensadas paralelas. Viga de canto.

FIU392

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Voadizo con recheo. Viguetas de celosía paralelas. Viga de canto.

FIU492

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Voadizo con recheo. Nervios in situ paralelos. Viga de canto.

FIU990

  

Detalles de pilares metálicos. Vigas centradas en forxado inclinado.

FIU991

  

Detalles de pilares metálicos. Viga medianeira en forxado inclinado. Pendente descendente.

FIU992

  

Detalles de pilares metálicos. Viga medianeira en forxado inclinado. Pendente ascendente.

FIU993

  

Detalles de pilares metálicos. Viga medianeira en forxado inclinado.

FIU994

  

Detalles de pilares metálicos. Viga en esquina en forxado inclinado. Pendente descendente.

FIU995

  

Detalles de pilares metálicos. Viga en esquina en forxado inclinado. Pendente ascendente.

FIU996

  

Detalles de pilares metálicos. Viga de cumio.

FIU997

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limatesa.

FIU998

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limafoia paralela á pendente.

FIU999

  

Detalles de pilares metálicos. Viga limafoia perpendicular á pendente.

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos