Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Encontro de forxados inclinados en viga de cumio.

Cambio de forxado unidireccional de viguetas de celosía paralelas a lousa maciza.

   

FIU305

   


  • Se ben o valor de 30 cm cubre os casos ordinarios (<=Ø12), débese consultar a tábos dos valores de L2 en detalle FIX110.