Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

Em português

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta.

Forxado unidireccional.

Viguetas de celosía.

   

FIU325-P