Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles construtivos de forxados inclinados

 
   

Cambio de orientación de panos en viga de cumio descolgada.

Forxado unidireccional.

Nervios in situ.

   

FIU413

   


  • Se ben o valor de 30 cm cubre os casos ordinarios (<=Ø12), débese consultar a tábos dos valores de L2 en detalle FIX110.